Page 11 - TT Circuit Assen. Magazine 2018
P. 11

FANS OP DE PADDOCK                      Alle tickets zijn inclusief paddock toegang


                         CC: COMMENTAAR OF COACHEN?                           ervin Bos geeft dit jaar geen commen- ces van het seizoen en de eerste trainingen
                           taar of interviewt coureurs en teamma- voor het nieuwe seizoen waren een soort
                         Knagers, maar wordt zelf ondervraagd.  Meesterproef. “Ik merkte direct dat ik niet
                         De oud-coureur wordt teammanager bij  alles meer kan zeggen en dat ik af en toe op
                         het Honda Ten Kate team uit Nieuwleusen.  mijn tong moe(s)t bijten” zegt Bos bij terug-
                         Bepaald geen onbekend terrein voor de  komst. “Niet dat ik als mens verander of wil
                         sympathieke no-nonsenseman; hij werkt er  veranderen, maar ik moet meer politiek ge-
                         al vier jaar en daarvoor werd hij als coureur  reserveerd zijn” om vervolgens direct te zeg-
                         er ook al meerdere jaren door ondersteund.  gen dat hij volgend jaar pas tevreden is met
                           Toen hij in de gaten kreeg dat teamei- 3 podiumplaatsen. “Maar dan wel met het
                           genaar Ronald ten Kate bezig was zijn  besef van iedereen in het team, dat het een
                           team te reorganiseren, was ‘Bossie’ er  teamprestatie is.” Over zijn rol kan hij duide-
                           als de kippen bij om zijn ambitie ken- lijk zijn, “ik ben verantwoordelijk voor het
                          baar te maken. Ondanks dat hij het bij  functioneren van het team. Van de koffie tot
                          Eurosport (en het TT Circuit Assen) ontzet- en met de olie, de planning, de vrije dagen,
                          tend naar zijn zin had als commentator,  de teamgeest en de sponsoren. Ronald Ten
                         miste hij de directe betrokkenheid bij het  Kate hangt er als het ware boven en zal mij
                         racen. Daar kwam bij, dat hij bij Ten Kate Ra- zeker het eerste jaar coachen en inwerken.”
                         cing products in Nieuwleusen toe was aan  Het is overigens niet waar dat Kervin Bos de
                         een nieuwe uitdaging en stap in zijn car- microfoon helemaal weg legt, want tijdens
                         riere. De verschillende puzzelstukjes lijken  de Motul TT Assen is hij op het TT Circuit As-
  Kervin Bos                   dus in elkaar te vallen en de eerste manager- sen ‘gewoon’ aan het werk als commentator!
                         stappen zijn inmiddels gezet. De laatste ra-
                                                        11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16