Page 14 - TT Circuit Assen. Magazine 2018
P. 14

JONG TALENT OPLEIDEN
      NMV bondscoach wegrace Barry Veneman  der Mark en Bo Bendsneyder zijn vanuit de  Dat is volgens Veneman ook de grote kracht
      is met grote regelmaat te vinden langs de  competities in eigen land doorgestroomd naar  van het kleine circuit. “De Junior Track biedt
    KJunior Track, waar hij jonge talenten bege- wereldniveau en in de Red Bull Rookies Cup  alle mogelijkheden om de basis te ontwikkelen
    leidt op hun weg naar de top. Nieuw in dat tra- waren al aardig wat Nederlanders actief. In  en verstevigen, voordat op het grote circuit ge-
    ject is in 2018 het NK Junior Moto Racing, waar- de World Supersport 300 komen in 2018 maar  reden kan worden.”
    van niet alleen trainingen, maar ook een aantal  liefst acht Nederlandse coureurs aan de start,  Het nieuwe NK Junior Moto Racing kent ver-
    wedstrijden op de Junior Track zijn gepland.  waaronder Walid Soppe, Robert Schotman en  schillende klassen, van Minibike Junior A/B,
    “Vooral die wedstrijden zijn voor de jeugd heel  Scott Deroue. “Nieuwe talenten komen altijd  Molenaar NSF 100 Cup, de 125cc open viertakt
    belangrijk. Simpelweg rondjes rijden is niet ge- wel”, aldus Veneman. “Veel belangrijker zijn de  tot de GAMMA Yamaha R125 Cup. “Race-erva-
    noeg. Tegen en met elkaar rijden is veel leer- structurele trainingsfaciliteiten voor de jeugd.  ring is gewoon heel belangrijk. We kijken heel
    zamer. Het gaat om de juiste omstandigheden  Wekelijks trainen is heel belangrijk. En voor de  sterk naar Italië en Spanje, dat is een beetje de
    waarin de competitie plaats gaat vinden.” allerkleinsten is dan de Junior Track de juiste  benchmark voor ons. Het niveau is heel hoog
    Talenten heeft Nederland zeker: Michael van  manier, want hier kunnen ze de basis leren.”  en dat merk je ook. Want als ze internationaal
    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19