Page 16 - TT Circuit Assen. Magazine 2018
P. 16

GASTVRIJHEID MET HOOFDLETTERS


    TOEGANKELIJKHEID VOOR GEHANDICAPTEN


    Het TT Circuit Assen is met twee
    gespecialiseerde organisaties,
    w.o. KTG Solutions druk doende
    de toegankelijkheid van de
    accommodatie te verbeteren. De
    focus daarbij ligt in eerste instantie
    op de nieuwbouwactiviteiten
    en parkeervoorzieningen. Zo                        KEURMERK 2018
    zijn bij de bouw van de nieuwe
    Haarbochttribune aangepaste
    toiletvoorzieningen en een nieuw
    rolstoelplatform gerealiseerd.

           WINTERDIJK: 9.000    GT TRIBUNE: 7.000                HOOFDTRIBUNE: 7.000 HAARBOCHT: 9.500
    ROLSTOELPLATFORMS      e toegankelijkheid van dit platform  kaarten kunnen bestellen. Dit kan desgewenst  beperkt aantal tickets beschikbaar. Voor wat
      en de begeleiding van de gebruikers  in combinatie met een parkeerkaart betreft het parkeren geldt dezelfde procedure
    Dis en wordt in samenwerking met de  voor de speciaal hiervoor ingerichte en werkwijze. Mensen die in het bezit zijn van
    externe adviseurs gemonitord en waar  parkeervakken op het welkomstplein achter  een gehandicaptenparkeerkaart kunnen per
    mogelijk verder verbeterd. In 2018 worden  de Strubbentribune. Deze procedure geldt  evenement een parkeerkaart aanvragen.  Op
    de plaatsen op de rolstoelplatforms daarom  ook voor de rolstoelplatforms Ossebroeken  de website van het TT Circuit Assen, www.
    geplaceerd verkocht. Dat betekent dat  en Stekkenwal, zij het dat hiervoor andere  ttcircuit.com kan het contactformulier worden
    rolstoelgebruikers voorafgaand aan de TT,  speciale parkeervakken worden aangewezen.  ingevuld waarmee de aanvraagprocedure
    het World Superbike en de British Superbikes  Net als bij de reguliere tribunes is er een  start.

    16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21